برنامه‌های جانبی
نام برنامه

برگزارکننده

سمینار فراوانی

آقای داود حبیبی‌پور

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساعت ۱۶ الی ۲۱

برگزار شد

اصول کسب و کار حرفه‌ای
(۹۶-۰۱)

 

آقای دکتر احد حیدری

۱۷، ۱۹، ۲۴ و ۲۶
اردیبهشت ۱۳۹۶

برگزار شد

کارگاه روانشناسی عشق

 

خانم مریم فروزمند

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساعت ۱۶ الی ۱۹

برگزار شد

جشن افطاری ایثار
 

حامیان موسسه تحلیل رفتار

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

برگزار شد

اصول کسب و کار حرفه‌ای
(۹۶-۰۲) 

آقای دکتر احد حیدری

پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها (۴ جلسه)
شروع دوره: ۲۵ خرداد

برگزار شد

کارگاه موفقیت در کار گروهی و تیمی
(Teamwork)

 

سید محمودرضا جوادپور

۲۱ خرداد ۱۳۹۶
(۴ هفته، هفته‌ای یک جلسه)

برگزار شد

کارگاه تخصصی کسب و کار
کاپیتان فروش
 

آقای دکتر احد حیدری

۰۱ مهر ۱۳۹۶
(ساعت ۱۶ الی ۲۰)

برگزار شد

پخش فیلم «فرا رسیدن»
 (Arrival)

آقای صبا ملک‌صادقی

۰۲ آذر ۱۳۹۶
(ساعت ۱۷ الی ۲۰)

برگزار شد