خودت را بهتر کن


خودت را بهتر کن
این است همه کاری که برای بهتر شدن جهان می‌توانی انجام دهی.

لودویگ ویتگنشتاین

راز شاد زیستن

 

تمام دارایی ما این لحظه است. کلید شادی و خرسندی تمرکز ساختن ذهن بر لحظه حال است.

 اندرو متیوس

 

گوهر وجود

هیچ‌چیز تصادفی نیست

Nothing Is Random

متد ارتباط موفق و موثر

این دوره‌ها ، بر اساس تئوری "رشد شناسی" آنتالوژی (Ontology) طرح و تنظیم گردیده است. این تئوری شناخت و دیدگاه نوینی را در مورد " انسان" ، "بودن انسان" و "چگونگی بودن انسان با وقایع" بوجود می‌آورد. برنامه‌ها شامل مجموعه‌ای از گفتارها، بازی‌ها و تمرینات گوناگون در جهت موفق و موثر بودن در تنظیم رابطه با خود‌، دیگران و جهان هستی ، طراحی و ارائه می‌گردد و از آنجایی که کیفیت موفق و موثر بودن در کیفیت ایجاد ارتباط موثر می‌باشد ، برای ایجاد ارتباط موثر لازم است ابتدا شخص با آگاهی به ارتباط درونی خود، هماهنگی با خود را بوجود بیاورد و سپس با درک وضعیت موجود و شرایط افراد دیگر، هماهنگی با دیگران را بوجود بیاورد. برنامه‌ها به طریقی تجربی تنظیم و تدوین شده است که به شخص فرصت می‌دهد نسبت به روش‌های رفتاری و افکار و احساس سازنده و غیرسازنده خود آگاه شده و با بکار گیری اصول رشد و موفقیت "پذیرش ، تعهد و مسولیت" و زندگی کردن ارزشها و راهکارهای مختلف، وضعیت موجود غیرسازنده را تبدیل به فرصت‌های سازنده برای ایجاد وضعیت مطلوب در روابط خویش سازد.

تحلیل رفتار متقابل (TA101)

تحلیل رفتار متقابل، یک مکتب علمی و کاربردی در روانشناسی است که در آن از بکار بردن مفاهیم پیچیده اجتناب شده و نظریات آن به صورتی مطرح شده‌اند که به راحتی می‌توان آن‌ها را مورد استفاده قرار داد و تاثیر قدرتمندش را در قسمت‌های مختلف زندگی شخصی و حرفه‌ای خود، تجربه نمود. تحلیل رفتار متقابل، در عین سادگی، این قابلیت ویژه را دارد که افکار و احساسات پیچیده، سردرگم و پریشان شخص را سامان بخشد. اساس نظریه اولیه تحلیل رفتار متقابل بر پایه حالتهای شخصیتی ارائه گردیده، «اریک برن» این حالتهای شخصیتی را در سه بخش : "والد"، "بالغ" و "کودک" معرفی نمود. پس از آشنايي با تحليل رفتار متقابل و شناسايي كاركردهاي والد و بالغ و كودك با خودتان و ديگران بهتر كنار خواهيد آمد و موفق خواهيد شد نوعي خودشناسي عميق را تجربه كنيد. هدف، شناخت ساختار شخصيت خويش است تا بدانيم چرا در زندگي خود به شيوه اي خاص فكر، احساس و رفتار مي كنيم و سپس آن را به دلخواه خويش تغيير دهيم.

عضویت در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه موسسه تحلیل رفتار متقابل خاورمیانه ایمیل خود را وارد نمایید.